Příjem žádostí

Nezapomeňte si vzít s sebou

Odpovědnému pracovníkovi ZŠ je třeba při zápisu předložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do ZŠ,
  • rodný list dítěte,
  • svůj občanský průkaz,
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).