Vstup do systému

Zadejte číslo pojištěnce-dítěte z průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny, např.: 1010101275

UPOZORNĚNÍ:
Doporučuje se na základě Opatření ministra školství přítomnost u zápisu bez dětí. Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1.
Vydávání žádostí
23. 3. 2020 - 30. 4. 2020
 
2.
Příjem žádostí
15. 4. 2020 - 16. 4. 2020
 
3.
Přijímací řízení
do 30 dní od zápisu

Spádová škola

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).

Školské obvody jsou určeny Obecně závaznou vyhláškou 7/2019.

Počet škol: 
7
Podaných žádostí: 
353
Přijatých žáků: 
283
Nepřijatých žáků: 
0
Vypsaných volných míst: 
441
Vygenerovaných žádostí: 
395
Přerušení správního řízení: 
0
Odložení školní docházky: 
51
Počet dětí ze spádové oblasti: 
320
Děti na adrese ohlašovny pobytu: 
0
Děti bez určené spádové školy: 
6
Loňské odklady školní docházky: 
0

Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.

Věk dítětePřihlášených dětíZ města ChebuVe spádové školeMimo město
8letí2 ( 2 / 0 )2 ( 2 / 0 )1 ( 1 / 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )
7letí82 ( 73 / 0 )73 ( 65 / 0 )34 ( 27 / 0 / 0 )9 ( 8 / 0 )
6letí266 ( 206 / 0 )245 ( 190 / 0 )162 ( 125 / 0 / 1 )21 ( 16 / 0 )
5letí1 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 )0 ( 0 / 0 / 0 )1 ( 0 / 0 )
Celkem dětí351 ( 281 / 0 )320 ( 257 / 0 )197 ( 153 / 0 / 1 )31 ( 24 / 0 )

Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )

Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí5 let6 let7 let8 letPočet dětí celkem
203003
11326822411
Celkem dětí1329822414

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí6 letPočet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem
2714
Celkem vícenásobně přijatých dětí77 dětí \ 14 rozhodnutí

Vícenásobně přijaté dětí blokují 7 míst.

Údaje budou ještě postupně aktualizovány.

Cíle tohoto projektu

  • poskytnutí rodičům online informace o přijetí/nepřijetí dítěte,
  • zjednodušení administrace vedení ZŠ,
  • zjištění informace, že je dítě přijato na více ZŠ,
  • zjištění informace o dětech, které nebyly u zápisu,
  • poskytnutí zpětné vazby městu jako zřizovateli a dalším spolupracujícím institucím.

Jak se připravit?

Pro registrování žádosti je možné použít libovolný internetový prohlížeč podporující standard HTML5 jako Internet Explorer (od verze 10), Edge, Google Chrom, Opera, Firefox, Safari a další. V prohlížeči nesmí být zakázaný javascript a cookies soubory.

Pro tisk žádosti je třeba mít v počítači k dispozici prohlížeč PDF souborů jako např. Adobe Reader, Foxit Reader (u nových OS Windows je pdf prohlížeč součástí systému).

Číslo pojištěnce

Občan ČR či jiného státu EU/EHP/Švýcarska vlastní průkaz zdravotního pojištění, na kterém je uvedeno číslo pojištěnce (údaj 6), které se používá při generování žádosti a k identifikaci v průběhu přijímacího řízení do ZŠ.

Dítě, které je cizinec mimo EU/EHP/Švýcarsko, může vlastnit obdobný zelený průkaz, který je vydáván pojištěncům ZP ČR a obsahuje rovněž číslo pojištěnce.