3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

IČO: 
70987165
Jméno ředitelky/le: 
Mgr. Pavel Černý
Ulice: 
Malé náměstí
č.p.: 
3
PSČ: 
350 02
Telefon: 
607 872 248, 354 422 408
Datová schránka: 
aiytnnv
Adresa poskytování vzdělání: 
Malé náměstí 3
Vypsaná volná místa: 
44

Průběh zápisu:
Zákonný zástupce se dostaví do sekretariátu školy v termínu dle rezervačního systému. V případě, že si čas nerezervoval, bude muset vyčkat na vyřízení objednaných zájemců (předpoklad do 15 min). 
Zákonný zástupce s sebou přinese občanský průkaz (pas), rodný list žáka, případně podklady k odkladu a vyplněné dokumenty ze systému. V případě, že dokumenty ze systému nebude mít, budou vytištěny na místě.
U vchodu získají neregistrovaní zákonní zástupci pořadové číslo a budou vpuštěni do budovy po vyřízení předchozích uchazečů. Nepředpokládáme dlouhé čekací časy, odhad cca 15 min.
K zápisu je možné se dostavit i v dalších dnech do 30. 4. v úřední době pondělí až středa 8:00 - 12:00, či na základě předchozí domluvy telefonické či mailové. (354422408, 3zscheb@3zscheb.cz)
Žádost k přijetí lze rovněž doručit do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou, s dodáním do 30. 4. 2020 do 12,00.
Doporučuje se na základě Opatření ministra školství přítomnost u zápisu bez dětí. Zákonný zástupce projde pouze administrativní částí. Seznámení se školou bude organizována v září 2020.

Info o škole:
V prvním ročníku zahajujeme výuku čtení novou osvědčenou metodou - Sfumato. Škola ověřuje každoročně výsledky vzdělávání formou Scio testů. Kvalita výuky na škole je založena na kvalitním pedagogickém sboru.
Škola se prezentuje na veřejnosti formou řady akcí - Zlatá míle, Chebské Dvorky, Vánoční trhy, Akademie 9. r. Žáci školy se bez obtíží umisťují na vybrané střední školy.
Součástí školy je školní jídelna a pro žáky z nižších ročníků je zajištěn ranní a odpolední režim ve školní družině. Škola zajišťuje zdarma řadu zájmových útvarů pro žáky školy v odpoledních hodinách. 
Další informace najdete na www stránkách školy.

 

Ulice

Ulice
Ašská
Boženy Němcové
Březová
Buková
Chlumeček
Dolnice
Dolnická
Dřevařská
Dubová
Dvořákova
Dvořákovy sady
Františkolázeňská
Gustava Noska
Hornická
Janáčkova
Javorová
Jilmová
Joštova
K Viaduktu
Ke Skalce
Kolmá
Komorní
Komorní Dvůr
Malé náměstí
Na Hůrce
Nezvalova
Okružní
Pekařská
Pod Hůrkou
Pod Hvězdárnou
Pod Rozhlednou
Přemysla Otakara
Severní
Slavice
Spojovací
Tovární
Tylova
Tyršova
U Hilarie
U Parku
U Sídliště
Václava Kučery
Vodní
Zlatá
Zlatá louka

Části obce

Část obce
Klest
Střížov
Seznam přijatých dětí, zveřejněno dne: 17. 4. 2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek Přijato do
1 1096254848 116/2020 Přijato Běžné třídy
2 1643449088 98/2020 Přijato Běžné třídy
3 2096775448 117/2020 Přijato Běžné třídy
4 2317904896 94/2020 Přijato Běžné třídy
5 2761024645 112/2020 Přijato Běžné třídy
6 2816719369 129/2020 Přijato Běžné třídy
7 2877720321 113/2020 Přijato Běžné třídy
8 2891063047 100/2020 Přijato Běžné třídy
9 3031268864 89/2020 Přijato Běžné třídy
10 3430360327 138/2020 Přijato Běžné třídy
11 3498270976 95/2020 Přijato Běžné třídy
12 3915606912 104/2020 Přijato Běžné třídy
13 3941206528 124/2020 Přijato Běžné třídy
14 3988988169 134/2020 Přijato Běžné třídy
15 4565051904 132/2020 Přijato Běžné třídy
16 4847879686 105/2020 Přijato Běžné třídy
17 4935561728 93/2020 Přijato Běžné třídy
18 5463352326 109/2020 Přijato Běžné třídy
19 5591473536 108/2020 Přijato Běžné třídy
20 5614066176 123/2020 Přijato Běžné třídy
21 5737269761 99/2020 Přijato Běžné třídy
22 5842163255 118/2020 Přijato Běžné třídy
23 6278285888 103/2020 Přijato Běžné třídy
24 7121771527 102/2020 Přijato Běžné třídy
25 7135130889 115/2020 Přijato Běžné třídy
26 7140571392 110/2020 Přijato Běžné třídy
27 7394962176 107/2020 Přijato Běžné třídy
28 7423694848 122/2020 Přijato Běžné třídy
29 8202689288 128/2020 Přijato Běžné třídy
30 8593193216 121/2020 Přijato Běžné třídy
31 8620922889 120/2020 Přijato Běžné třídy
32 8667613504 119/2020 Přijato Běžné třídy
33 8686733056 90/2020 Přijato Běžné třídy
34 8822623232 112B/2020 Přijato Běžné třídy
35 8930496768 91/2020 Přijato Běžné třídy
36 9263793152 111/2020 Přijato Běžné třídy
37 9357815296 106/2020 Přijato Běžné třídy
38 9382383362 101/2020 Přijato Běžné třídy
39 9547781129 97/2020 Přijato Běžné třídy
40 9864090112 96/2020 Přijato Běžné třídy
Odklady povinné školní docházky, zveřejněno dne: 17. 4. 2020
Poř. Identifikátor Spisová značka Výsledek
1 2096775448 137/2020 Odloženo
2 2816719369 164/2020 Odloženo
3 3197286912 94/2020 Odloženo
4 3915606912 140/2020 Odloženo
5 8462710016 114/2020 Odloženo
6 8822623232 170/2020 Odloženo